Sprawa nr 3/2023

Przedmiot zamówienia:

„Zapotrzebowanie na produkty lecznicze i środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego dla ZOZ w Reszlu”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/859007