Oddział Paliatywno-Hospicyjny

Warunkiem do przyjęcia na OPH jest skierowanie na wyżej wymieniony oddział szpitalny.