Oddział Paliatywno-Hospicyjny

Lekarz prowadzący: Bogusława Siwicka
Pielęgniarka oddziałowa: Anna Tkacz-Kopańska

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Paliatywno-Hospicyjny to miejsce, w którym zapewnia się całodobową profesjonalną opiekę i leczenie pacjentów w terminalnym stadium choroby. Obejmuje m.in. specjalistyczne leczenie objawowe, profesjonalne pielęgnowanie, wspieranie rodziny i opiekunów chorego.
Opieka paliatywna to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu postępujące choroby nowotworowe.
Opieka ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych. Świadczenia opieki paliatywnej obejmują również wspomaganie rodziny pacjenta w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia.
W Polsce opieką paliatywną obejmują pacjentów placówki hospicyjne, które świadczą swoje usługi pacjentom w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.


WARUNKI PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ:

Warunkiem objęcia chorego opieką są wskazanie medyczne, zgoda pacjenta lub opiekuna prawnego, a także:

  • skierowanie na oddział od lekarza rodzinnego, onkologa lub z oddziału szpitalnego z informacją o zakończeniu leczenia przyczynowego lub informacja od lekarza onkologa o zdyskwalifikowaniu pacjenta z dalszej diagnostyki i leczenia przyczynowego,

  • wynik badania hist-pat potwierdzający chorobę nowotworową.

Przyjęcie na oddział OPH następuje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia.