Kadra kierownicza

  • Dyrektor - Katarzyna Ślimak-Duda

  • Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - Aleksander Osipiuk

  • Pielęgniarka Koordynująca – Grażyna Jabłonka

  • Główna Księgowa- Urszula Wagner