Kadra kierownicza

  • Dyrektor - Katarzyna Ślimak

  • Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - Tomasz Jania

  • Pielęgniarka Koordynująca – Grażyna Jabłonka

  • Główna Księgowa- Urszula Wagner