Pracownia RTG

Harmonogram Pracowni RTG zgodny z harmonogramem pracy Poradni Chirurgicznej.

Informujemy, że elektroniczna wersja rejestracji jest możliwa również w przypadku Gabinetu RTG.

!! E-REJESTRACJA do gabinetu RTG !!