Dostawa wyrobów medycznych i preparatów biobójczych na potrzeby ZOZ w Reszlu

środa, 30, listopad 2022 10:50

Sprawa nr 4/2022

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa wyrobów medycznych i preparatów biobójczych na potrzeby ZOZ w Reszlu”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/692658