Dostawa aparatury RTG oraz sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ w Reszlu

piątek, 15, lipiec 2022 12:20

logo ue 2020

Sprawa nr 01/2022

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa aparatury RTG oraz sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ w Reszlu”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/634959

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

Tytuł projektu: „Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną” Projekt nr RPWM.09.01.01-28-0069/20.