KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

wtorek, 29, maj 2018 17:44
  • Kategoria: ODO
  • Poprawiono: piątek, 09, listopad 2018 08:17
  • Drukuj
  • E-mail

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r., przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przekazujemy informacje spełniające obowiązek informacyjny. Zapewniamy jednocześnie, że:

- nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
- przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, jak również realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
- dbamy o ich bezpieczeństwo.

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
ul. J. Słowackiego 3
11-440 Reszel
Tel. 89 752 94 50
www. zozreszel.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani Katarzyna Humieńczuk - Inspektor Ochrony Danych, tel 89 752 94 54


Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jako Administrator Pani/ Pana danych osobowych informuję, że ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu udzielenia świadczeń opiekuńczych i zdrowotnych.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. 22 531 03 00
Fax 022 531 03 01
www.giodo.gov.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
infolinia: 606 950 000 (10.00 – 13.00)


Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu przetwarza dane osobowe pacjentów w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w ZOZ w Reszlu. Dane osobowe pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
- ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
- ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
- ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
- ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.