Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów medycznych na potrzeby ZOZ w Reszlu

piątek, 26, maj 2023 13:00

 

2023-05-26  Zapytanie ofertowe
2023-05-26

 Zał. 1 Formularz ofertowy

2023-05-26  Zał. 2 Formularz asortymentowo-cenowy
2023-05-26

 Zał. 3 Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

2023-05-26  Zał. 4 Projekt umowy