„Zapotrzebowanie na produkty lecznicze i środki dietetyczne specjalnego  przeznaczenia medycznego dla ZOZ w Reszlu”

(powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 3/2023)

Sprawa nr 2/2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/876176