Staramy się by stale przyświecało
nam hasło Fachowa Opieka i Wsparcie

Obszarem działania naszej jednostki jest teren Powiatu Kętrzyńskiego. Możemy również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom

 

 

 

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu prowadzi działalność od 12 marca 1997 roku.
Nasz Zespół jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym ZOZ w Reszlu jest Powiat Kętrzyński.

Zespół działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)
  • Statutu ZOZ w Reszlu
  • Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez nasz Zespół, nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących lub statucie określa regulamin organizacyjny.

Obszarem działania naszej jednostki jest teren Powiatu Kętrzyńskiego. Możemy również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom.
Osobom zamieszkałym na terenie działalności ZOZ w Reszlu przysługuje pierwszeństwo uzyskania świadczenia przed innymi osobami.
Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
Wykonujemy przede wszystkim zadania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych, świadczeń związanych z opieka paliatywną oraz związanych z ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych Zespołu w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.IMG 5774

W niedzielę 4 marca 2018 roku budynek byłego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu zamienił się w plan filmowy.

Budynek jest obecnie administrowany przez nasz Zespół. W połowie lutego do Katarzyny Ślimak – Dudy, dyrektor ZOZ w Reszlu, zgłosił się reżyser Filip Bajon wraz z producentami, z prośbą o udostępnienie budynku na czas zdjęć do filmu „Kamerdyner”.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 1900-1945 r. i opowiada o losach Kaszubów, Polaków i Niemców zamieszkujących pogranicze na północnych Kaszubach. Dzieje zakazanej miłości kaszubskiego chłopca (Sebastian Fabijański) do arystokratki z rodziny von Krauss (Mariann Zydek) zobaczymy na tle wielkiej historii. W filmie pojawią się m.in. sceny mordu w lasach Piaśnicy.

Rolę przywódcy Kaszubów zagra Janusz Gajos. Na ekranie zobaczymy też m.in. Adama Woronowicza , Annę Radwan , Borysa Szyca , Kamillę Baar i Daniela Olbrychskiego. Autorami scenariusza są: Mirosław Piepka, Michał pruski oraz historyk Marek Klat.

Zdjęcia do filmu powstają w pałacu w Łężanach niedaleko Olsztyna i plenerach okolic Widryn oraz folwarku i pałacu w Galinach. Filmowcy przybędą też do Gdańska, Pucka, Wejherowa, Warszawy i na Hel.

Paweł Bogusz