Staramy się by stale przyświecało
nam hasło Fachowa Opieka i Wsparcie

Obszarem działania naszej jednostki jest teren Powiatu Kętrzyńskiego. Możemy również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom

 

 

 

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu prowadzi działalność od 12 marca 1997 roku.
Nasz Zespół jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym ZOZ w Reszlu jest Powiat Kętrzyński.

Zespół działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)
 • Statutu ZOZ w Reszlu
 • Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez nasz Zespół, nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących lub statucie określa regulamin organizacyjny.

Obszarem działania naszej jednostki jest teren Powiatu Kętrzyńskiego. Możemy również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom.
Osobom zamieszkałym na terenie działalności ZOZ w Reszlu przysługuje pierwszeństwo uzyskania świadczenia przed innymi osobami.
Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
Wykonujemy przede wszystkim zadania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych, świadczeń związanych z opieka paliatywną oraz związanych z ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych Zespołu w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.baner ue

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu  ( ZOZ w Reszlu)  realizuje  projekt pn.:  „Podniesienie poziomu opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny  sprzęt i aparaturę medyczną”   współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt nr RPWM.13.02.00-28-0063/22.

Celem  głównym  Projektu  jest  poprawa jakości  i   dostępności  świadczeń  zdrowotnych w ZOZ w Reszlu   z   zakresu świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych,  świadczeń    związanych z opieką paliatywną i hospicyjną oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, służące zwiększeniu odporności na sytuacje kryzysowe będące skutkiem sytuacji epidemiologicznej COVID-19.

W dniu 04.07.2023r., podpisane zostały umowy z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu krajowym (Sprawa 1/2023) tj. MKJ Radiologia Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gwiezdna 16, 80-297 Banino; Bialmed Sp. z o. o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa; Ronomed Sp. z o. o. Sp. k., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław; Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o. o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin; Cormed MD Kornelia Lisiewska ul. H. Sienkiewicza 6B/32, 83-000 Pruszcz Gdański; Ultra – Viol Sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik ul. Stępowizna 34, 95-100 Zgierz oraz MEDline Sp. z o. o. ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra.
Wykonawcę:
MKJ Radiologia Sp. z o. o., Sp. k. reprezentowała pani Anna Bogusławska – Kaufke ( Wiceprezes zarządu),
Bialmed Sp. z o. o., reprezentował pan Ryszard Rogiński – Członek zarządu,
Ronomed Sp. z o. o. Sp. k., reprezentował pan Michał Nowak – Prezes zarządu,
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o. o. reprezentował pan Wojciech Broszkiewicz – Prokurent, Dyrektor zarządzający;
Cormed MD Kornelia Lisiewska – reprezentowała pani Kornelia Lisiewska
Ultra – Viol Sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik – reprezentował pan Wiesław Pietras – wspólnik;
MEDline Sp. z o. o. reprezentowała pani Joanna Sadulska – Prezes zarządu
W dniu 06.09.2023r., podpisane zostały umowy z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu krajowym. Sprawa 2/2023 (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 1/2023) tj. MKJ Radiologia Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gwiezdna 16, 80-297 Banino oraz ArjoHuntleigh Polska Sp. z o. o. ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki.
Wykonawcę:
MKJ Radiologia Sp. z o. o., Sp. k. reprezentowała pani Anna Bogusławska – Kaufke ( Wiceprezes zarządu), natomiast ArjoHuntleigh Polska Sp. z o. o. reprezentował pan Konrad Pianko.

Ze strony Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu umowy podpisała Pani Katarzyna Ślimak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

W okresie od lipca do października 2023r., dostarczono sprzęt zakupiony w ramach przedmiotowego projektu tj:

 • aparat USG (1szt.),
 • aparat do kriochirurgii (1szt.),
 • pompa do żywienia dojelitowego (10 szt.),
 • urządzenie do terapii światłem (1 szt.),
 • aparat do laseroterapii (1 szt.),
 • wózek inwalidzki (4 szt.),
 • łóżka z manualnym sterowaniem (5 szt.),
 • materac przeciwodleżynowy (20 szt.),
 • lampy bakteriobójcze (6 szt.),
 • urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń (2 szt.),
 • aparat do zamykania naczyń krwionośnych – diatermia (1 szt.),
 • rotor elektryczny pasywny i aktywny (1szt),
 • podnośnik transportowo- kąpielowy (1 szt.),
 • łóżka elektryczne (22 szt.).

Koszt całkowity projektu wynosi: 863 646,00 zł a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 667 858,95 zł.

zozr stamp dyr 202003